AW0324: 14.75 x 6.75" Rectangular Shallow Bowl 40 oz. White Chinaware Top View
AW0324: 14.75 x 6.75" Rectangular Shallow Bowl 40 oz. White Chinaware Side View

AW0324: 14.75 x 6.75" Rectangular Shallow Bowl 40 oz. White Chinaware

Regular price $0.00 Sale

Case Pack: 8